Pozvánka na 39. ročníksoutěže hasičských družstevMEMORIÁL JOSEFA NOVOTNÉHO
O POHÁR MĚSTA RUDOLFOVAMísto konání: fotbalové hřiště SK Rudolfov

Datum a hodina konání: 8. května 2018 (úterý), začátek ve 13 hodin


Propozice soutěže

Provedení: podle Směrnic hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválených VV SH ČMS dne 16.6.2011.


Provedení útoku na nástřikové terče v kategoriích:
*muži od 15 let bez omezení
*ženy od 15 let bez omezení
*muži nad 35 let
*ženy nad 30 let• kategorie muži nad 35 a ženy nad 30 budou soutěžit na 2B
• provádění útoků střídavě ze dvou základen - muži, ženy
• pro požární útok bude vyznačena pouze startovní čára kolmá na sací vedení
• povoleny sportovní úpravy požárních stříkaček
• orientační značky na dráze musí být odstranitelné a lze je umístit na dráhu pouze před zahájením soutěže
• povoleno nastartování požární stříkačky v době přípravy základny
• požární útok proveden bez přetlakového ventilu
• čas provedení požárního útoku - 1 minuta
• startovní pořadí bude určeno podle data doručení přihlášky, nebo po dohodě s pořadatelem
• měření času elektronickou časomírou
• startovné: 200,- Kč za 1 družstvo


Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech.

Přihlášky zašlete mailem na adresu: sdhrudolfov@cmail.cz
příp. v papírové podobě na adresu sboru: SDH Rudolfov, Adamovská 774/2, 37371 Rudolfov
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE V DEN KONÁNÍ SOUTĚŽE V 11:00 HODIN
(DRUŽSTVA, KTERÁ DORUČÍ PŘIHLÁŠKU POZDĚJI, BUDOU STARTOVAT MIMO SOUTĚŽ)

Pozvánka na 38. ročníksoutěže hasičských družstev

MEMORIÁL JOSEFA NOVOTNÉHO

O POHÁR MĚSTA RUDOLFOVA


Dne 8 května 2017 se od 13 hodin koná hasičská soutěž. Soutěž se tradičně koná na fotbalovém hřišti SK Rudolfov. Podrobné propozice zde. Těšíme se na vaši účast.


Oslavy 105. výročí založení sboru

SDH Rudolfov si Vás dovoluje pozvat na 

oslavy 105. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Rudolfově

Oslavy se uskuteční v sobotu, 3. září 2016 od 13 hodin
před hasičskou zbrojnicí v Rudolfově 

Všichni jste srdečně zváni!

posezení s muzikou * občerstvení * soutěž pro děti
prohlídka hasičské zbrojnice * skákací hrad

Aktuální zprávy z Požáry.cz: