Ohlédnutí za sezónou 2014

Do loňské sezóny družstvo mužů vstupovalo s velkým očekáváním a cílem vybojovat opět první místo v seriálu Velké ceny okresu České Budějovice. Tato sezóna patří mezi ty nejlepší, ba dokonce je i tou nejlepší. Muži v celkovém pořadí vyhráli s rekordním počtem vítězství. Toto byl impuls pro posunutí se na vyšší úroveň. Tímto bychom chtěli poděkovat všem kteří se podíleli jakýmkoli způsobem na Velké ceně. Ale i pro ženy tato sezóna byla tím,co kdy předvedly. Celkově se umístily na třetím místě.
Po zimě se pustíme do tréninků opět a budeme doufat, že  i další sezóna bude alespoň tak úspěšná jako ta loňská.
Fotky ze soutěže.
Video útoku mužů.
Video útoku žen.


VC Neplachov a noční soutěž ve Frymburku

V sobotu 27.9.2014 jsme si jeli zasoutěžit do Neplachova. Sjelo se sem celkem 15 ženských a 18 mužských týmů. Jako každý rok se i letos běželo super finále jak pro muže, tak pro ženy. Rudolfovským holkám štěstí tentokrát nepřálo a kvůli nešešroubovaným savicím byl jejich útok hodnocen jako neplatný pokus. V ženské kategorii zvítězily holky z Mydlovar. Naopak klukům všechno parádně klaplo a umístili se tak na 1. místě s časem 21.63s. Za nimi se na 2. místě umístili muži z Pištína a na 3. místě Zaliny I. .Do superfinále postupovalo 5 nejlepších týmů a našim klukům se povedlo zaběhnout ještě lepší výsledek než předtím a to čas 20.14. Tento výsledek rozhodl i tom, že našemu družstvu mužů se podařilo potřetí vyhrát VC okresu České Budějovice. Ve večerních hodinách se ještě družstvo mužů zúčastnilo noční soutěže ve Frymburku. Startovali až jako 40. a bohužel kvůli nezapojenému céčku na rozdělovači jejich útok skončil jako neplatný pokus. I přesto si kluci nenechali zkazit náladu a oslavili alespoň úspěch z Neplachova.

Video útoku mužů.
Video útoku mužů superfinále.
Video útoku žen.
Fotky ze soutěže.


Libnič a noční soutěž v Zalinách

Minulý víkend se naši muži nad 35 let vydali na soutěž pořádanou obcí Libnič. Tato soutěž byla určena  družstvům mužů nad 35 let a ženám nad 30 let. Všechna družstva běžela nejdříve na nástřikové a poté na sklopné terče. Našim chlapům se podařilo v obou útocích zvítězit a celkově se tak umístili na krásném 1.místě. Večer se všechna rudolfovská družstva přesunula na noční soutěž do Zalin. Celkem se zde předvedlo 50 družstev. Nejdříve startovaly ženy, které dokázaly s časem 23.99s obsadit 1. místo. Poté běžela naše "35", která se ve své kategorii umístila na 3. místě. Štěstí tentokrát nepřálo našim chlapům, kteří pěkně rozběhlý útok nedokončili a umístili se tak na 28. místě.


VC Hrdějovice

26. 7. 2014 naše obě družstva vyjela na soutěž do Hrdějovic. V mužské kategorii se předvedlo 19 manšaftů, z nichž s časem 27.08s vyhráli kluci z Pištína. Našemu družstvu mužů se útok moc nepovedl a tak s časem 29.94s obsadili 6. místo. Ženy startovaly ve své kategorii jako poslední a čas 31.70s jim postačil na  zasloužené 2. místo. Na 1. místě se umístily holky ze Starých Hodějovic s časem  29.87s a na 3. místě Hrdějovice B.
Video útoku mužů.
Video útoku žen.

Soutěž v Lásenici

V sobotu 12.7.2014 se družstvo mužů zúčastnilo soutěže v Lásenici, která byla zařazená do seriálu VCT (Velká cena Třebonska). Svůj pěkný útok dokončili s časem 19:99 a skončili tak na 1. místě. Prvních pět týmů šlo bojovat do finále, které se konalo na 2B. Po rychlém zapojení savic a následném přidání, nestihl levý proudař nasadit proudnici (PP 16:32), což znamenalo neplatný pokus, tudíž 5. místo.

Úspěch v Žabovřeskách

V sobotu 5. 7. 2014 se naše obě soutěžní družstva vydala na soutěž do Žabovřesk. O první místa sem přijelo bojovat 14 mužkých a 8 ženských týmů. Svůj výkon předvedly nejdříve naše holky a s časem 28.14s na nástřikové terče si doběhly pro krásné 2. místo. Překonat jejich čas dokázaly pouze ženy z Mydlovar, které vyhrály s časem 28.12s. Družstvo mužů zaběhlo perfektní útok, který zakončili s časem 25.01s a ve své kategorii zvítězili. Za nimi se umístili muži ze Zalin I. s časem 25.99s a na 3. místě skončili muži z Hosína.
VC Nové Homole

Poslední červnovou sobotu se konala v Nových Homolích další soutěž zařazena do VC okresu v Českých Budějovicích. Dohromady na soutěž dorazilo 16 mužských a 11 ženských týmů. Jako první svůj výkon na nástřikové terče předvedli muži z Borovan, kteří s výsledným časem 25.45s mužskou kategorii vyhráli. Naše družstvo mužů startovalo z druhé pozice a útok dokončilo v čase 30.12s. Tento čas postačil na krásné 3. místo, stříbrnou pozici obsadili muži ze Zalin A. V ženské kategorii opět zvítězily ženy z Mydlovar s časem 27.84s, za nimi se umístilo domácí družstvo žen s časem 30.54s. I přes pád levé proudařky se nakonec našim holkám podařilo obsadit stejně jako klukům 3. místo a to s časem 30.61s.
Video útoku mužů.
Video útoku žen.
Fotky ze soutěže.VC Zliv

První letní den naše obě soutěžní družstva vyrazila do Zlivi, kde se konala letošní třetí Velká cena okresu České Budějovice. Na soutěž dorazilo dohromady 14 mužských a 10 ženských týmů. Nejdříve se na start postavilo družstvo mužů, které se nakonec s časem 23.31s umístilo na 4. místě. Putovní pohár ze Zlivy si nakonec odvezli muži z Borovan, následně se těsně za sebou umístili muži z Chotýčan a Pištína. I přesto našim chlapům patřilo jedno prvenství a to v podobě nejrychlejšího pravého proudaře, kterému se povedlo sestříknout terč v čase 19.54s. Naše holky startovaly jako poslední a bohužel kvůli nenašroubovanému koši byl jejich útok neplatný.V kategorii žen se na 1. místě s časem 20.70s umístily ženy z Mydlovar, za nimi skončily holky ze Záhají a 3. místo obsadilo družstvo žen z Olešníka. 
Video útoku žen. 

JČHL v Třísově

V neděli 8. června jsme vyrazili na další soutěž JČHL, tentokrát do Třísova. Svou premiéru si zde odbylo družstvo žen, které povedeným útokem v čase 30.93 obsadilo krásné sedmé místo (levý terč měl nastříkáno v čase 25.80s). Muži, kteří se dostali na start až mezi posledními, svůj útok nedokončili, vinou zamotané hadice a následně svlečené savice. I přesto jejich snahu diváci ocenili náležitým potleskem.
Video útoku mužů.
Video útoku žen.
Fotky ze soutěže.


Okresní soutěž

Družstvo mužů nad 35 let, které vyhrálo již po několikáté obvodovou soutěž, vyrazilo na okresní soutěž konanou v sobotu 7. 6. 2014 na stadionu SKP v Českých Budějovicích. Cíle byly vysoké, avšak útok již tak vydařený nebyl a chlapi s časem 27.39s skončili až v druhé pětce. Na zaslouženém 1. místě se umístilo družstvo mužů z Mydlovar, za nimi muži ze Střížova a 3. místo vybojovali chlapi z Todně.

Kolaudace a jihočeská hasičská liga

Poslední květnový víkend byla slavnostně zkolaudována hasičská zbrojnice. Zároveň v tento den byl uspořádán den otevřených dveří, kdy si veřejnost během celého dne mohla prohlédnout celou, kompletně zrekonstruovanou zbrojnici. Večer proběhlo sezení se zástupci města a všemi, kdo se podíleli na rekonstrukci zbrojnice. Tímto ještě jednou veliké díky všem zúčastněným. Následující den soutěžní družstvo mužů vyjelo na úplně první soutěž zařazenou do seriálu Jihočeské hasičské ligy. Ve veliké konkurenci a takřka nulové zkušenosti s touto soutěží a úzkými hadicemi se muži umístili na krásném 12. místě s časem 19.89s. Tento úspěch byl po zásluze řádně oslaven.
Video útoku mužů.
Fotky ze soutěže.

Obvodová soutěž v Miletíně

Třetí květnovou sobotu se všechna naše družstva zúčastnila obvodové soutěže v Miletíně. Družstvo mužů a družstvo žen si vedle požárního útoku zaběhlo navíc ještě štafetu 4x100m. Družstvo žen skončilo jak ve štafetě, tak v požárním útoku na 2. místě. Celkově se tedy rudolfovské ženy umístily na krásném 2. místě. Družstvo mužů s přehledem zvítězilo v požárním útoku ale bohužel ve štafetě obsadilo bramborovou pozici. Celkově se stejně jako ženy umístili muži na pěkném 2. místě. Družstvo mužů nad 35 let dokončilo svůj útok v čase 26,42 a umístilo se tak na 1. místě.

O putovní pohár města Rudolfov

Ve státní svátek 8. května se pomalu celý okres sjel na již tradiční soutěž O pohár starosty města Rudolfov. Počasí slibovalo krásný den a i počet přihlášených týmů odpovídal velké soutěži. Rudolfovští muži již několik let čekají na triumf na domácím poli. Nabuzeni výhrou z předchozí Velké ceny věřili, že letos to vyjde. A opravdu se tak stalo, že po dlouhých letech čekání rudolfovští muži vyhráli domácí soutěž s časem lehce přes 27 vteřin. Ani ženy se nenechaly zahanbit a svým útokem, který dokončily v čase 31.47s, si doběhly pro krásné 3. místo. Tento ročník se zapíše tučným písmem do historie SDH. Závěrem patří velké poděkování především pořadelům soutěže, kteří dokázali vše perfektně připravit a zajistit tak bezchybný průběh soutěže.

První Velká cena sezóny 2014

První květnovou sobotu vyrazila naše družstva mužů a žen na první soutěž do Mydlovar. Teplota na teploměru ukazovala něco málo přes pět stupňů, ale i tak se na soutěži objevilo spoustu hasičů i hasiček. Muži šli na start jako třetí. Útok byl dokončen v čase 21.63 a zaručil nám tak první letošní vítězství. Ženy vybojovaly krásné druhé místo s časem 29.91. Teď už jen zkoncentrovat síly na čtvrteční domácí soutěž a pokusit se udělat takový úspěch i před domácím obecenstvem.

Video útoku mužů.

Video útoku žen.
Fotky ze soutěže.

Cvičné stavění protipovodňové zdi v Českých Budějovicích

Dne 29.dubna proběhlo v Českých Budějovicích cvičení s cílem vyzkoušet si stavbu protipovodňové zdi. Cvičení probíhalo pod velením magistrátu města. Rudolfovská jednotka byla zařazena do sektoru "C". Jednotka cvičení zvládla a je připravena ostrou stavbu.

Rudolfovská soutěž

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ RUDOLFOV
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

35. ROČNÍK SOUTĚŽE HASIČSKÝCH DRUŽSTEV

O PUTOVNÍ POHÁR
MĚSTA RUDOLFOV

SOUTĚŽ SE KONÁ VE ČTVRTEK 8. KVĚTNA 2014
OD 13.00 HODIN NA HŘIŠTI SK RUDOLFOV

Propozice ZDE

Hasičský ples


V pátek 28. února se uskuteční, již tradiční hasičský ples. Na všechny se velmi těšíme.
Aktuální zprávy z Požáry.cz: