Pozvánka na 39. ročníksoutěže hasičských družstevMEMORIÁL JOSEFA NOVOTNÉHO
O POHÁR MĚSTA RUDOLFOVAMísto konání: fotbalové hřiště SK Rudolfov

Datum a hodina konání: 8. května 2018 (úterý), začátek ve 13 hodin


Propozice soutěže

Provedení: podle Směrnic hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválených VV SH ČMS dne 16.6.2011.


Provedení útoku na nástřikové terče v kategoriích:
*muži od 15 let bez omezení
*ženy od 15 let bez omezení
*muži nad 35 let
*ženy nad 30 let• kategorie muži nad 35 a ženy nad 30 budou soutěžit na 2B
• provádění útoků střídavě ze dvou základen - muži, ženy
• pro požární útok bude vyznačena pouze startovní čára kolmá na sací vedení
• povoleny sportovní úpravy požárních stříkaček
• orientační značky na dráze musí být odstranitelné a lze je umístit na dráhu pouze před zahájením soutěže
• povoleno nastartování požární stříkačky v době přípravy základny
• požární útok proveden bez přetlakového ventilu
• čas provedení požárního útoku - 1 minuta
• startovní pořadí bude určeno podle data doručení přihlášky, nebo po dohodě s pořadatelem
• měření času elektronickou časomírou
• startovné: 200,- Kč za 1 družstvo


Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech.

Přihlášky zašlete mailem na adresu: sdhrudolfov@cmail.cz
příp. v papírové podobě na adresu sboru: SDH Rudolfov, Adamovská 774/2, 37371 Rudolfov
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE V DEN KONÁNÍ SOUTĚŽE V 11:00 HODIN
(DRUŽSTVA, KTERÁ DORUČÍ PŘIHLÁŠKU POZDĚJI, BUDOU STARTOVAT MIMO SOUTĚŽ)

Aktuální zprávy z Požáry.cz: