Pozvánka na 41. ročník

 soutěže hasičských družstev

 

MEMORIÁL JOSEFA NOVOTNÉHO

O POHÁR MĚSTA RUDOLFOVA

 

Místo konání:   fotbalové hřiště SK Rudolfov

 

Datum a hodina konání:  8. května 2022 (nedělě),  začátek ve 13 hodin

 

Propozice soutěže

Provedení:  podle Pravidel požárního sportu vydaných GŘ HZS ČR v r. 2018

 

Provedení útoku na nástřikové terče v kategoriích:  

*muži od 15 let bez omezení 

*ženy  od 15 let bez omezení 

*muži nad 35 let 

*ženy nad 30 let

 

• kategorie muži nad 35, ženy a ženy nad 30 budou soutěžit na 2B

• provádění útoků na jedné dráze – všechny kategorie       

• pro požární útok bude vyznačena pouze startovní čára kolmá na sací vedení

povoleny sportovní úpravy požárních stříkaček

• povoleny pojistky na všech hadicových spojkách

• orientační značky na dráze musí být odstranitelné a lze je umístit na dráhu
  pouze před zahájením soutěže

• povoleno nastartování požární stříkačky v době přípravy základny

• čas provedení požárního útoku – nejdéle do 1 minuty

• startovní pořadí bude určeno podle data doručení přihlášky, nebo po dohodě s pořadatelem

• měření času elektronickou časomírou

• startovné:  200,- Kč za 1 družstvo

 

Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech.

 

Přihlášky zašlete mailem na adresu:     sdhrudolfov@cmail.cz

příp. v papírové podobě na adresu sboru:              SDH Rudolfov, Adamovská 774/2, 37371  Rudolfov

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE V DEN KONÁNÍ SOUTĚŽE V 11:00 HODIN

(DRUŽSTVA, KTERÁ DORUČÍ PŘIHLÁŠKU POZDĚJI, BUDOU STARTOVAT MIMO SOUTĚŽ)

 

Aktuální zprávy z Požáry.cz: