Informace k rudolfovské soutěži

Pozvánka na 37. ročník

soutěže hasičských družstev

MEMORIÁL JOSEFA NOVOTNÉHOO POHÁR MĚSTA RUDOLFOVAMísto konání: fotbalové hřiště SK Rudolfov

Datum a hodina konání: 8. května 2016 (neděle), začátek ve 13 hodin


Propozice soutěže
Provedení: podle Směrnic hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválených VV SH ČMS dne 16.6.2011


Provedení útoku na nástřikové terče v kategoriích: 
*muži od 15 let bez omezení
*ženy od 15 let bez omezení
*muži nad 35 let


• provádění útoků střídavě ze dvou základen - muži, ženy
• pro požární útok bude vyznačena pouze startovní čára kolmá na sací vedení
• povoleny sportovní úpravy požárních stříkaček
• orientační značky na dráze musí být odstranitelné a lze je umístit na dráhu pouze před zahájením soutěže
• povoleno nastartování požární stříkačky v době přípravy základny
• požární útok proveden bez přetlakového ventilu
• čas provedení požárního útoku - 1 minuta
• startovní pořadí bude určeno podle data doručení přihlášky, nebo po dohodě s pořadatelem
• měření času elektronickou časomírou
• startovné: 200,- Kč za 1 družstvo.Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech.


Přihlášky zasílejte na adresu:
Martin Pfleger
Děkanská 3
373 71 Rudolfov

!!! MAPA PARKOVÁNÍ !!!Aktuální zprávy z Požáry.cz: