Kolaudace a jihočeská hasičská liga

Poslední květnový víkend byla slavnostně zkolaudována hasičská zbrojnice. Zároveň v tento den byl uspořádán den otevřených dveří, kdy si veřejnost během celého dne mohla prohlédnout celou, kompletně zrekonstruovanou zbrojnici. Večer proběhlo sezení se zástupci města a všemi, kdo se podíleli na rekonstrukci zbrojnice. Tímto ještě jednou veliké díky všem zúčastněným. Následující den soutěžní družstvo mužů vyjelo na úplně první soutěž zařazenou do seriálu Jihočeské hasičské ligy. Ve veliké konkurenci a takřka nulové zkušenosti s touto soutěží a úzkými hadicemi se muži umístili na krásném 12. místě s časem 19.89s. Tento úspěch byl po zásluze řádně oslaven.
Video útoku mužů.
Fotky ze soutěže.

Aktuální zprávy z Požáry.cz: